Luc Hoenraet

Luc Hoenraet is in 1941 te Aalst geboren. Hij studeerde aan het Hoger instituut van Sint-Lucas in Schaarbeek.

Luc Hoenraet is materieschilder, tekenaar, etser en lithograaf. Zijn werken kunnen het best beschreven worden als palimpsesten. Zo brengt hij eerst nauwgezet een achtergrondcompositie aan, waarna hij deze compositie gaat doorkrassen. Hoenraets werk behoort dan ook toe aan de lyrisch abstracte kunst, daar het werk spontaan - maar in zekere zin toch beredeneerd - tot stand komt. Om het gekraste effect te kunnen bekomen, vermengt Hoenraet zijn verf met zand, hars of andere materialen. Hoenraets oeuvre wordt gekenmerkt door het kruisteken, zowel in de universele als in de religieuze zin. Nu eens is het kruis mathematisch of puur plastisch, dan weer als teken van geloof, lijden of dood. Bovendien refereert Hoenraet met zijn werken ook aan graffiticultuur. Met zijn werk gaat hij daarom in tegen de opvatting dat graffiti, barsten, afbladdering en erosie tekenen van verval of smet zijn. De 'dode' materie komt in zijn werken als het ware tot leven.

Samen met Hilde Van Sumere, Rik Poot en André Beullens behoorde Luc Hoenraet tot de Groep Vlaams Brabant.

AP'ART organiseerde van 14 september 2014 tot 12 oktober 2014 de tentoonstelling 'About 1996' met de werken van Luc Hoenraet. Ook op de tentoonstelling 'Lijnen,' van 24 september 2017 tot 22 oktober 2017 werd het werk van Hoenraet getoond.


Terug naar overzicht

Collection